>> Bloková výnimka EU č.1400/2002 je v platnosti od 1.11.2004

Bloková výnimka EU č.1400/2002 / bloková výnimka je v platnosti od 1.11.2004 /

V roku 2004 nastala v Slovenskej republike zásadná legislatívna zmena v odbore autoopravárenstva, a to uvedením platnosti "NARIADENIA KOMISIE č.1400/2002 zo dňa 31.7.2002 o použití čl. 81 odst. 3 zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a jednania vo vzájomnej dohode v odvetví motorových vozidiel - skrátene nazývaná "Bloková výnimka". Majiteľ nového vozidla v záručnej dobe už nemusí jazdiť do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis. Môže, bez straty záruky servisovať svoje auto v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a používa originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise.

Dáva možnosť prevádzať nezávislým servisom značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych a kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov. Bloková výnimka odzbrojuje niektoré neseriózne autorizované autoservisy, ktoré zneužívajú nevedomosť zákazníkov a zavádzajú ich o tom, že ak chcú mať platnú záruku na novom vozidle musia navštevovať autorizovaný servis aj pri bežnom servise a údržbe.

Script logo